Голямо състезание

Защита на лични данни и бисквитки

 • Понятия:
 • Оператор - Ateli, s.r.o., IČ 29157013, със седалище Moravská 854/2, Doubravka, 312 00 Plzeň, вписано в Търговския регистър, воден в Окръжния съд в Plzeň, раздел C, вм. 27472.
 • Потребител - физическо лице, което сключва договор с оператора за услуги в съответствие с търговските условия - услуги на виртуална галерия.

 • 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
 • 1.1 Администраторът на лични данни съгласно член 4, параграф 7 от Регламента за GDPR е операторът.
 • 1.2 Под лични данни разбираме всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице; идентифицирането физическо лице е физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално по отношение на конкретен идентификатор, например име, идентификационен номер, данни за местоположение, мрежов идентификатор или един или повече конкретни физически, физиологични, генетични, умствени, икономически, културни и социални идентичности на това физическо лице.
 • 1.3 Доставчикът не е назначил служител по защита на данните.
 • 1.4 Операторът обработва лични данни, предоставени от потребителя или лични данни, получени в основа на изпълнението на Договор за услуги в съответствие с Общите търговски условия - услуги на виртуална галерия.
 • 1.5 Операторът обработва идентификационни и контактни данни и данни, необходими за изпълнение на договора на потребителя.
 • 1.6 Правната причина за обработка на лични данни е:
  1. изпълнение на договора съгласно чл. 6 параграг. 1 буква b) GDPR,
  2. легитимният интерес на доставчика от предоставянето на директен маркетинг (по-специално за изпращане на търговски съобщения и бюлетини) съгласно член 6, параграф 1, буква f) GDPR
 • 1.7 Целта на обработката на лични данни е:
  1. предоставянето на услуга и упражняването на права и задължения по договор за услуги; личните данни се изискват при регистрация, което е необходимо за нейното правилно завършване и предоставяне на услуги, предоставянето на лични данни е необходимо за сключване и изпълнение на договора за услуги. Без предоставянето на лични данни не е възможно да се сключи договор за услуга или да се изпълни дадения договор.
  2. изпращане на търговски съобщения и извършване на други маркетингови дейности.
  3. изпращане на търговски съобщения и извършване на други маркетингови дейности.
 • 1.8 Операторът взема автоматични индивидуални решения по смисъла на член 22 от GDPR. Потребителят дава изричното си съгласие с подобна обработка.
 • 1.9 Операторът съхранява лични данни:
  1. за периода, необходим за упражняване на правата и задълженията, произтичащи от договора за услуги и упражняването на произтичащи от него вземания (за период от 15 години от прекратяването на договорните отношения)
  2. маркетингови цели, за максимум 5 години, ако личните данни се обработват въз основа на съгласие.
 • 1.10 След периода за съхранение на личните данни, операторът изтрива личните данни.
 • 1.11 Получатели на лични данни (подизпълнители на доставчика) са субекти:
  1. участващи в доставката на услуги
  2. осигуряващи услуги във виртуалното пространство
  3. предоставящи маркетингови услуги
 • 1.12 Операторът възнамерява да прехвърли лични данни на трета страна (държава, която не е членка на ЕС) или на международна организация.
 • 1.13 При условията, определени в GDPR, потребителят има право на:
  1. право на достъп до личните си данни съгласно член 15 от GDPR
  2. право да коригира личните данни съгласно член 16 от GDPR или ограниченията за обработване съгласно член 18 от GDPR
  3. право на изтриване на лични данни съгласно член 17 от GDPR
  4. право на възражение срещу обработването съгласно член 21 от GDPR
  5. право на преносимост на данните съгласно член 20 от GDPR
  6. право да оттегли съгласието за обработка на лични данни по електронен път на адреса на обслужването на клиенти
 • 1.14 Освен това потребителят има право да подаде жалба до Службата за защита на личните данни ако счита, че правото му на защита на личните данни е нарушено.
 • 1.15 Операторът декларира, че е предприел всички подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на личните данни.
 • 1.16 Операторът декларира, че само оправомощени от него лица имат достъп до личните данни.
 • 1.17 Изпращайки регистрационния формуляр, потребителят потвърждава, че е прочел условията за защита на личните данни и че ги приема изцяло.
 • 1.18 Потребителят се съгласява с настоящите условия за защита на личните данни и декларира, че е запознат с тях и че ги приема изцяло, като сключва договор за услуги, участва в състезание, абонира се за новини, пише в дискусии, използва обслужването на клиенти, попълване имейл адрес дори ако поръчката не е изпратена, като се абонирате за известия в браузъра и т.н.
 • 1.19 Операторът има право да промени тези условия. Потребителят ще бъде информиран за новата формулировка на условията.

 • 2. БИСКВИТКИ
 • 2.1 „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се съхраняват в крайното устройство или паметта на устройството. Тези файлове в сайта на оператора позволяват запис на информация за посещението на потребителя, настройките на браузъра му, езика за комуникация, който предпочита и други.
 • 2.2 Поради „бисквитките“ потребителят няма задължения или други допълнителни задължения.
 • 2.3 2.3 Бисквитките се обработват автоматично от оператора, повече информация за този процес можете да намерите тук. https://www.uoou.cz/en/
 • 2.4 Съхраняването на „бисквитки“ може лесно да бъде предотвратено от потребителя чрез настройка на интернет браузъра или подобна програма в неговото крайно устройство. Можете също да възразите срещу тяхната обработка чрез обслужването на клиенти.
 • 2.5 Бисквитките, използвани от оператора могат да бъдат разделени на два основни типа по отношение на тяхната трайност. Краткосрочни така наречени „сесийни бисквитки“, които са само временни и остават запазени в браузъра на потребителя до затваряне на браузъра и дългосрочни, така наречени „постоянни бисквитки“, които остават запазени в устройството на потребителя много по-дълго или докато бъдат изтрити ръчно (времето за трайност на бисквитки във вашето устройство зависи от настройките на вашите бисквитки и настройките на браузъра).
 • 2.6 Някои бисквитки могат да събират информация, която впоследствие се използва от трети страни (договорни партньори на оператора) и които например пряко подкрепят нейните рекламни дейности (така наречените „бисквитки на трети страни“). Тези данни обаче не могат да идентифицират потребителя.
 • 2.7 Бисквитките се обработват автоматично от оператора.