Голямо състезание

Срокове на доставка

Легенда:

Срок за изпращане на поръчката
Срок за доставка на поръчката

Събития:

Създаване на поръчка - Получено потвърждаващо съобщение за получаване на поръчката
Начало на доставка - получаване на потвърждаващо съобщение и начало на изпращане
Доставка на продукта до купувача (според информацията за проследяващия номер)